Ohlášky ze dne 9.12.2018

10.12.2018 08:34

Dnes je 2. neděle adventní

Úterý a sobota – roráty v 6,00 hod.

Čt. -  sv. Lucie, panny a mučednice

Pá. -  sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Příští neděle je 3. neděli adventní – V 11,00 hod. Mše svatá pro školní mládež

Zemřel pan Josef Tkadlec – pohřeb bude asi v pátek

 

Rád přijdu navštívit vaše nemocné, kteří nemohou přicházet na bohoslužby. Zkuste se porozhlédnout ve vašem okolí a nabídněte jim možnost tohoto setkání a rád je navštívím  v posvátné době adventní, nebo vánoční.    Nahlaste je prosím v sakristii, na faře, nebo na mobil: 739 246 029.

 

Tip na dárek z Charity pro vaše příbuzné - můžete jim darovat poukaz na zážitkové zájezdy s programem, např. do Luhačovic, na Turzovku, nebo Hostýn. Více informací najdete na vývěsce nebo na webových stránkách Charity.

 

V sakristii budou od čtvrtku k zakoupení tradiční čaje. 

Též možnost nákupu nových knih od čtvrtku.

 

Ve čtvrtek nebude výuka náboženství – máme děkanátní setkání  

 

Je možné se zapojit i tento advent Jedním dárkem navíc. Tento rok to bude pro rodiny v Sýrii. Blíže na nástěnce a na Farních stránkách.

 

Chci vyjádřit vroucí poděkování jménem svým i jménem zarmoucené rodiny všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojily s organizací pohřbu, liturgie, pečení, pohoštění s otcem Josefem Maňákem. Též za vaše modlitby. Vřelý a upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Zpět