Ohlášky ze dne 8.9.2019

09.09.2019 10:22

Dnes je 23. neděle v mezidobí 

Po. – mše svatá již v 17,00 hod.

Čt. – 7,30 Adorace v 8,00 Za nemocné

Pá. - sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

So.  - Svátek Povýšení svatého Kříže

V úterý a pátek nebude mše svatá

 

Příští neděle je 24. v mezidobí

 11,00 hod. poděkujeme Pánu Bohu za úrodu.  Též uvítáme děti i dospělé ve valašském kroji.  

 

Ve středu 11.9. v 18,30 hod. zvu na faru rodiče dětí, které se budou v tomto roce připravovat na První Svaté přijímání. Účast považuji za nutnou.

 

!!!Výuka náboženství začne v pondělí 23.9. dle rozvrhu. Jsou očekáváni i ti, kteří ještě nedali přihlášku!!!

 

Charita nás zve ve čtvrtek 12. 9. na pouť na Velehrad. Blíže vývěska.

 

Možnost pastoračního kurzu – pro zájemce vzadu v kostele bližší informace k rozebrání, ve vývěsce a na farních stránkách. Odevzdat prosím do příští neděle.

 

V sakristii si děti mohou vyzvednout kartičky a zamyšlení k dnešní neděli.  

Zpět