Ohlášky ze dne 8.7.2024

08.07.2024 09:32

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Út. Výroční den posvěcení kostela.

      Slavnostní Mše svatá v 18:00 hod.

St. Dnes není Mše svatá

Čt. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

      Adorace v 17:30 hod.

 

 

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ

Naše farnost v úterý 9. července 2024 oslaví 125. výročí posvěcení kostela a také si připomene 20. výročí úmrtí Mons. ThDr. Emila Pluhaře. Všichni jsou zváni na slavnostní Mši svatou v 18:00 hod.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA VSETÍNĚ

Děkan P. František Král děkuje všem farníkům a kněžím vsetínského děkanátu za 12 letou službu a podporu. Jelikož od července nebude na Vsetíně kaplan, upravuje se pořad nedělních bohoslužeb.

Po dohodě s P. Zdeňkem Mlčochem bude NOVÝ POŘAD BOHOSUŽEB:

SOBOTA: 18:00 - farní kostel (kaple nebude);

NEDĚLE: 8:30; 18:00; Liptál 10:00!

 

 

 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ

Zápis Mší svatých na II. pololetí je možné provést v sakristii nebo na telefonu 605 504 406.

 

 

 

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zpět