Ohlášky ze dne 1.7.2018

17.07.2018 08:15

Dnes je 13. neděle v mezidobí

V pondělí, úterý a sobotu  nebude mše svatá

Út.  – Svátek sv. Tomáše, apoštola

Čt. - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy, patronů Evropy – 7,30 Adorace rodičů a dětí a v 8,00 hod.  mše svatá  Za duchovní obnovu našich rodin a nová  duchovní povolání

První pátek v měsíci – 7,30 -  svátost smíření a v 8,00 - mše svatá

 

Jsme zváni na Charismatickou konferenci do Brna.

 

Jsme též srdečně zváni na na Cyrilometodějské slavnosti

na Velehrad, blíže dopis otce arcibiskupa na nástěnce.

 

Od čtvrtku jedu s farníky na poutní zájezd. Zastupuje mě P. František Král. Číslo telefonu: 731 402 160 

Zpět