Ohlášky ze dne 8.5.2024

09.05.2022 09:18

Dnes je 4. neděle velikonoční  - Den  modliteb za duchovní povolání   Byla sbírka na křesťanská média. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať. 

Odpoledne – májová pobožnost v 18,00 hod.

Út. -  nebude mše svatá

Pá. – Panny Marie Fatimské – mše svatá již v 16,30

So. – Svátek sv. Matěje  - mše svatá již v 7,30 hod!!

Příští neděle je 5. neděle velikonoční

 

Mše svatá bude v 8,00. A v 10,30 bude v naší farnosti udělovat svátost biřmování pomocný biskup Mons. Josef Nuzík.   

Prosím využijte pokud možno mši svatou v 8,00 hod. a spíše nechejme mši svatou v 10,30 pro biřmovance, jejich kmotry a rodiny. Tato mše svatá bude vysílána z kostela.

 

Doprovázejme naše biřmovance modlitbou. K dobré přípravě bude též dána příležitost ke Svátosti smíření zvláště pro ně, kmotry a rodinu.

V pondělí a pátek 45 minut přede mší svatou a v sobotu od 9,00 – 10,00 hod., kdy budou zpovídat 3 zpovědníci

 

V sobotu 14. 5. ke Dni matek a Mezinárodnímu dni rodiny bude v 15,00 hod. koncert Komorního tria Severočeské filharmonie Teplice v kostele v Novém Hrozenkově a v neděli v 11,00 děkovná mše svatá. Jste všichni srdečně zváni. Pořádá Charita Nový Hrozenkov.

 

O dnešním Svátku matek chci poděkovat všem maminkám za jejich otevřené milující mateřské srdce, jejich starostlivost, za lásku, kterou dávají svým dětem. Pán vám mnohokráte odplať vaši lásku.  A chci se dnes připojit slavením mše svaté a  kytičkou modliteb.

Zpět