Ohlášky ze dne 8.11.2020

07.11.2020 19:51

Dnes je 32. neděle v mezidobí

je možnost přijmout o dnešní neděli Svaté přijímání od 10,45 – 11,15 hod. V kostele budou nejvýše dva lidé a hned po udělení Svatého přijímání přijímající odejde z kostela přes sakristii.Vždy si při příchodu do kostela dezinfikujte ruce.    Všechny mše svaté jsou slouženy soukromě ve farnosti Hovězí

Po. - Svátek Posvěcení lateránského baziliky

Út. - sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

St . - sv. Martina Turského, biskupa

Čt. – sv. Josafata, biskupa a mučedníka možnost sv. s

Pá. -  sv. Anežky České, panny

Příští neděle je 33. neděle v mezidobí

Návštěvy hřbitovů zakázány nejsou a tak se skýtá při jejich návštěvě možnost přijmout Svátost smíření  a souběžně Svaté přijímání v pondělí a ve čtvrtek  od 16,30 – 16,50 hod.

Též v sobotu možnost Svatého přijímání od 8,45 – 9,00 hod.  V kostele budou nejvýše dva lidé.  Vždy si při příchodu do kostela si  dezinfikujte ruce. 

Využijme prodloužení možnosti získat odpustky přivlastnitelné duším v očistci do konce listopadu  a s důvěrou prosme za naše zemřelé.

    Sbírka na misie se letos nekonala.  Vzhledem k vývoji pandemické situace se ČBK rozhodla nestanovit žádný termín, ale poprosit duchovní správce, aby našli cestu, jak lidem umožnit přispět na misie, protože tato sbírka bývá největší a ukazuje, že věřící přispívají na misie rádi.

Dary věřících na misie je možné  vhodit do pokladničky v kostele, nebo můžete svůj dar poslat na číslo farního účtu, který je u České spořitelny. Číslo B.ú.  1765804339 / 0800.              Var. symbol 907 nebo do zprávy napsat misie. Nebo je též možné přinést na faru, nebo dát do obálky a vhodit do farní schránky s poznámkou misie Tato sbírka bude probíhat do pondělí 14.12. Srdečně děkuji.

Zpět