Ohlášky ze dne 7.7.2019

08.07.2019 10:45

Dnes je 14. neděle v mezidobí

Út. – V naší farnosti je Slavnost Posvěcení chrámu. Mše svatá v 18,00 hod.

 

Čt. - sv. Benedikta, opata a patrona Evropy

 

Příští neděle je 15. neděle v mezidobí

 

Jsme zváni na Charismatickou konferenci do Brna.

 

Sbírka, která byla na Luženskou kapličku minulou neděli činila 16 500,- Kč. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Zpět