Ohlášky ze dne 7.6.2020

08.06.2020 08:02

Dnes je  Slavnost Nejsvětější Trojice

Za všechny dobrodince, kteří se ve farnosti zapojili svou pomocí a službou po dobu pandemie a zvláště v kostele -  mše svatá v 11,00 hod.  

 

St. – mše svatá v 8,00 hod. Za nemocné

Čt. - Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek.

Celodenní adorace věřících, zvláště těch, kteří jsou členové společenství Eucharistické hodiny: prosím zapište se od 9,00 hod. do 17,30.  

Od 17,30 -  možnost Svátosti smíření a modlitba sv. Růžence. V 18,00 hod. mše svatá a po skončení  výstav Nejsvětější Svátosti a průvod kolem kostela a závěrečné požehnání

Mše svatá je za děti které půjdou k Prvnímu svatému přijímání a jejich rodiny – tímto je všechny srdečně zvu

 

Pá – mše svatá v 8,00 hod.

So. – Antonína z Padovy, kněze a učitele církve – mše svatá v 18,00 hod. s nedělní platností

 

Příští neděle je 11. neděle v mezidobí

 

Dle nařízení vlády ČR stále platí rozestupy 2 metry mezi účastníky bohoslužby s výjimkou členů jedné rodiny a jinak propojených osob, což by nám umožnilo koncem měsíce zrušit sobotní mši svatou. Sobotní večerní mše svatá od 27.6. již nebude. V neděli bude i nadále pokračovat mše svatá v 8,00 v 11,00 a v 18,00.

 

Připomínám zapisování úmyslů mší svatých od 22.6.

Zpět