Ohlášky ze dne 7.4.2019

08.04.2019 08:07

Dnes je 5. neděle postní 

Po. - Mše svatá již v 15,50 hod!!

Út. – tichá mše svatá v 8,00 hod.

Čt. – Svátost  smíření od 18,45 – 19,15 hod.

Pá. – Křížová cesta dětí, které půjdou k prvnímu Svatému přijímání ve 12,30 – jste zváni všichni kdo můžete

 

Od 17,15 – Svátost smíření, mše svatá v 18,00 hod.

 

So. – 7,00 hod. mše svatá nebude  - setkání mládeže v Přerově

Svátost smíření od 16,00 - 18,00 hod. Cizí zpovědníci.

 

Ve 14,30 – Křížová cesta – povedou ji muži

 

Příští neděle je Květná neděle. Přineste si kočičky, které se na začátku liturgie posvětí -  pouze při ranní mši svaté. 

Křížová cesta dětí a mládež ve 14,30 - venku

 

V tento den je možné přinést pokladničky postního daru na Charitu.

 

Zapisujte se na celonoční a celodenní  adoraci u Božího hrobu.

 

Autobus na arcidiecézní setkání mládeže do Přerova bude vyjíždět z farnosti Velké Karlovice v 7,00 hod. Z farnosti Hovězí od autobusové zastávky asi  v 7,20 hod. Přijďte včas. Příspěvek na autobus - 50 Kč.

 

Dobře se připravme na Velikonoce dobrou Svátostí smíření a využijte možnosti v naší farnosti, nebo děkanátu.

 

Tento týden  se budeme modlit za  Patrika Vojtka,  který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět