Ohlášky ze dne 7.3.2021

08.03.2021 11:22

Dnes je 3. neděle postní

Po. – v 15,00 hod. Za + Ludmilu Blažkovu

Též bude i večerní mše svatá

Út. – v 15,00 Za + Bohumilu Kolínkovu

V pátek bude mše svatá pouze pro děti které se připravují na Svaté přijímání a jejich rodiče

Příští neděle bude 4. neděle postní

Křížová cesta ve 14,30 hod. – modlitební společenství

 

V pátek před 4. nedělí postní je možné se připojit k výzvě papeže Františka ke společným modlitbám 24 HODIN PRO PÁNA s prosbou za UKONČENÍ EPIDEMIE.

V naší farnosti je možné od 8,00 do 16,00 hod. se připojit k ADORACI. Prosím závazně se zapište, ale i ostatní nezapsaní se mohou přijít poklonit Pánu.

Též je vyvěšen ve vývěsce  program, který je ve farnosti Vsetín.

 

 

Tuto neděli jsme zváni do farnosti Pržno ve 14,30 hod.  na  půlhodinovou Celoděkanátní adorace za kněze, rodiny, církev. 

 

Kázání pro děti: https://youtu.be/0f7z3GQ2BHE

Zpět