Ohlášky ze dne 7.10.2018

11.10.2018 08:13

Dnes je 27. neděle v mezidobí

Út. – 8,00 hod – tichá mše svatá - Za + oběti zemětřesní v Indonésii

St. – 15,00 hod.  - Za + Anežku Kroupovu

Čt. -  Za nemocné a dar zdraví pro ně

Pá. – mše svatá již v 17,00 hod.

 

Příští neděle je 28. neděle v mezidobí

 v 11,00 hod. mše svatá pro školní mládež

 

Drakiádu pro radost  plánujeme na příští neděli 14.10. Setkáme se na faře ve 14,15 hod. a ve 14,30 budeme odcházet. Jste všichni, nejen děti,  srdečně zváni.  V případě nepřízně počasí se překládá na příští neděli.

 

Charita České republiky vyhlašuje sbírku na pomoc obětem tsunami v Indonésii.  Je možno přispět dárcovskou SMS.

Též je možnost přispět do pokladničky v kostele a  vybrané peníze pak budou zaslány na tento účel. Blíže ve vývěsce  a na farních stránkách

 

Možnost se zúčastnit Duchovní obnovy - blíže ve vývěsce  a na farních stránkách

 

Setkání schol – Lidečko – 17. listopadu

 

V 15,00 hod. jsme srdečně zváni na Ekumenickou neděli do evangelického kostela v Huslenkách, s následným požehnáním nového kříže u kostela.

Zpět