Ohlášky ze dne 6.9.2020

14.09.2020 08:44

Dnes je 23. neděle v mezidobí 

Po. – tichá mše svatá v 8,00 hod.

Út. – Svátek Narození Panny Marie – Mše svatá v 17,00 hod. 

Čt. –  Za nemocné

So.  – Jména Panny Marie

Příští neděle je 24. v mezidobí

 11,00 hod. poděkujeme Pánu Bohu za úrodu.  Též uvítáme děti i dospělé ve valašském kroji.  

 

!!!Výuka náboženství začne v pondělí 14.9. dle rozvrhu. Jsou očekáváni i ti, kteří ještě nedali přihlášku. Mohou se přihlásit i děti nepokřtěné!!!

 

Charita nás zve ve čtvrtek 10. 9. na pouť na Svatý Hostýn. Blíže vývěska farní stránky

 

V sakristii si děti mohou vyzvednout kartičky pro nový školní rok.

 

Jsme zváni na modlitby za děkanát do Nového Hrozenkova od 14,30 hod. blíže vývěska.

 

Chci poděkovat za sbírku na postižené v Bejrútu. Z naší farnosti bylo zasláno 12 000,- Kč. Všem dárcům upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví  od 10. září 2020 jsou povinné roušky v prostorách kostelů jak pro účastníky bohoslužeb, tak pro duchovní. Roušku je možné sundat před přijetím svatého přijímání.

Zpět