Ohlášky ze dne 6.6.2021

07.06.2021 08:53

Dnes je 10. neděle v mezidobí

V úterý nebude mše svatá

St. – tichá mše svatá v 7,00 hod.

Čt. – Za + Pavla Koňaříka v 15,30 hod.

Od 17,00 – Adorace a v 18,00 hod. mše svatá

Pá. – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – mše svatá již v 8,15 hod.

Též bude v 18,00 hod. bohoslužba slova, kterou povede jáhen Karel Kocourek a bude zakončená Svatým přijímáním,

So. – Neposkvrněného srdce Panny Marie

Příští neděle je 11. neděle v mezidobí

Je možné se zaspat na mši svatou na příští neděli.

Jsme zváni dnes na děkanátní adoraci od 14,30 do 15,00 hod. do Karolinky.

 

Přenos mše svaté z našeho kostela  bude pouze

v neděli v 8,00 hod.

Chci poděkovat všem kteří připravili a pomáhali při k oslavě Těla Krve Páně, za vaši účast. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.   

 

Zapisování mší svatých na příští pololetí bude od pondělí 21.6. od 19,00 hod. na faře. Blíže: Farní stránky a vývěska.

Kázání pro děti – P. Roman Vlk

https://www.youtube.com/watch?v=nF75ymd5IYU

 

Tento týden  se budeme modlit za Elišku Filovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět