Ohlášky ze dne 6.5.2018

09.05.2018 08:08

Dnes je 6. neděle velikonoční – Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě

V 18,00 hod. bude májová pobožnost

 

Út. – Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Čt. – Slavnost Nanebevstoupení Páně – Doporučený svátek 17,30 Adorace  - 18,00 mše svatá -  po skončení Svátost smíření

 

Začíná novéna k Duchu svatému – využijte třeba formu litanií, nebo jiné modlitby k Duchu svatému a očekávejme jeho obdarování pro církev, farnost, náš osobní život

Příští týden je 7. neděle velikonoční

Ranní mše svatá bude  v 8,45 hod. – Za děti, které poprvé přistoupí ke  Svatému přijímání

 

Po skončení mše svaté /11.00/ bude P. Jan Berka udělovat novokněžské požehnání

 

Prosím zapisujte se na pouť Za nová duchovní povolání na Velehrad.

 

Pro děti které půjdou k Prvnímu Svatému přijímání možnost zakoupení knih.

 

Svátost smíření  pro děti,  bude v sobotu od 9,00 hod. Též pro rodiče a kmotry. Měl by být ještě jeden cizí zpovědník. Je možné též využít možnosti Svátosti smíření v týdnu.

Zpět