Ohlášky ze dne 6.12.2020

05.12.2020 21:42

Dnes je 2. neděle adventní

Po. – sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Rorátní mše svatá v 6,15 hod.

Út. -  Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Mše svatá v 18,00 hod.  Doporučený zasvěcený svátek. 

St. – večerní mše svatá v 18,00 hod. - dobrovolný půst za ukončení pandemie

So. - Rorátní mše svatá v 6,15 hod.

Příští neděle je 3. neděli adventní

Sbírka na misie je do příští neděle.

Dnes ve 14,30 hod. bude půlhodinová Celoděkanátní adorace za kněze, rodiny, církev. 

Kázání pro děti P. Romana Vlka na: církev.cz

 

Zatím stále platí účast v kostele do 50 věřících. Ve všední den můžete využít možnosti i ti, kteří nemají zadaný úmysl mše svaté. Prosím dbejme na to, aby rouška byla nasazena již před vstupem do kostela a vždy si dezinfikujte ruce. Dodržujte 2 m odstupy. Místa v kostele prosím využívejte dle označení na lavicích. S organizací míst a počtu účasníků v kostele je pověřena paní Jana Mazáčová. Prosím respektujte její pokyny. Děkuji.

Mladí z  farnosti Hovězí připravily na 4 adventní neděle nevšední setkání se světci. Bližší informace ve vývěsce a na Farních stránkách farnosti Hovězí.  Zvláště je doporučeno

pro děti a jejich rodiče.

 

V těchto týdnech budu navštěvovat vaše nemocné. Prosím nahlaste je v sakristii nebo na farní mobil: 739 246 029

 

 

Svaté přijímání pro ty, kteří nemohou být uvnitř v kostele nad 50 věřících a budou před kostelem, bude podáno souběžně při podávání Svatého přijímání, nebo bezprostředně po ranní  mši svaté do 9,15 hod. A pří hrubé do 12,15 hod.

 

Pamatujme na nemocného otce arcibiskupa a pomocného biskupa Josefa Nuzíka

 

Svátost smíření vždy 30 minut přede mší svatou.

V pondělí, čtvrtek a sobotu po mši svaté

 

Zapisování úmyslů mší svatých bude od pondělí  7.12. v sakristii hned po skončení mše svaté a to pouze pro ty, kteří chtějí mši svatou v lednu. Když nám situace dovolí,  v lednu by se pak zapsaly úmysly do konce června. Budete včas informováni.

 

Možnost zakoupení trubiček již dnes v sakristii

a čajů v průběhu týdne

 

Zapisujte se v předsíni na roráty!!

 

Zpět