Ohlášky ze dne 5.6.2024

06.06.2022 08:01

Dnes je Slavnost seslání Ducha svatého Sbírka je na církevní školy v diecézi bude v naší  farnosti 19.6.

Po. – Panny Marie, Matky církve

Čt. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

So. – sv. Barnabáše, apoštola – mše svatá jen svatební

Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice

v 11,00 hod. mše svatá pro školní  mládež

V 15,00 hod. bude slavena mše svatá v Uherské  od 14,30 – bude modlitba svatého růžence. Chci poprosit ochotné ženy které by napekly drobné sladké a slané dobroty k této příležitosti. Hlaste se u paní Jany Mazáčové. Frgály budou zajištěny.

Prosím o jejich přinesení vašich výrobků v sobotu 11.6. od 16,30 do 17,00 na faru.

Následně bude po skončení mše svaté přátelské posezení s drobným občerstvením. 

Charita hledá zdravotní sestru a pečovatelku do Domu pokojného stáří a pečovatelku do terénu. Více informací získáte na Charitě. 

 

Jsme srdečně zváni na Noc kostelů, která se koná 10.6.2022 ve filiálním kostele Panny Marie Karmelské v Karolince. 

 

Oznamuji, že v sobotu 11.6. budou mít církevní sňatek v našem  kostele Jakub Černota, Huslenky 480 a Lucie Soldánová Hovězí 115. 

V tomto týdnu bude s žáky 9. třídy na výletě. Zastupovat mě bude v případě nutnosti do pátku

P. Ján Rušin číslo telefonu: 736 501 959.

Zpět