Ohlášky ze dne 12.5.2019

12.05.2019 09:22

Dnes je 4. neděle velikonoční Den  modliteb za duchovní povolání

Po. -  Panny Marie Fatimské  – Mše svatá již v 17,00 hod.

Út. – sv. Matěje, apoštola  mše svatá v 18,00 hod.

Čt. – sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Pá. - 15,00 Za + Marii Koňaříkovu

Večerní již nebude

 

Příští neděle je 5. neděle velikonoční

Při ranní mši svaté, která začne v 9,00 hod.  - bude

první Svaté přijímání dětí z našich farností

Bude sbírka na křesťanské  sdělovací prostředky.

 

Rodiče a kmotři využijte Svátosti smíření v pondělí a úterý přede mší svatou a ve čtvrtek po mši svaté. 

 

Májová pobožnost v 18,00 hod.

 

Je možnost přispět manželům Koudelovým a jejich dětem na vyhořelý dům v Huslenkách na číslo účtu  5605978389/0800, nebo do označené pokladničky v kostele, do pondělí 27.5.  

 

Ve čtvrtek nebude mít výuku náboženství 2. a 3. třída. Máme kněžskou konferenci.

 

O dnešním Svátku matek chci poděkovat všem maminkám za jejich otevřené milující mateřské srdce, jejich starostlivost, za lásku, kterou dávají svým dětem. Pán vám mnohokráte odplať vaši lásku.  A chci se dnes připojit  kytičkou modliteb.

Zpět