Ohlášky ze dne 5.5.2019

06.05.2019 12:36

Dnes je 3. neděle velikonoční - Týden modliteb za duchovní povolání

Út. - tichá mše svatá v 8,00 hod.

St. - Panny Marie Prostřednice všech milostí -  mše svatá

v 18,00 hod. / za oběti 2 světových válek z našich  farností/

Příští neděle je 4. neděle velikonoční v 11,00 mše sv. pro mládež

Dnes ve 14,30 setkání seniorů na faře. Jste všichni srdečně zváni

V 18,00 hod je májová pobožnost zvu i děti zvláště ty, které se připravují na První svaté přijímání                                Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník. Přihlášky zasílejte do 21. května 2019 
na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019. Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz

V  Huslenkách  vyhořel rodinný dům. Jedná se o rodinu Koudelovou (mají tři holčičky ve věku 2, 4, a 6 roků). Dům je prakticky celý zničený, rodina se ocitla v těžké situaci, potřebují pomoc. Obec Huslenky vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc rodině Koudelových (účet je založen u České spořitelny a.s. jako transparentní, číslo účtu : 5605978389/0800 nebo možnost složení hotovosti do pokladny OÚ Huslenky). Je možné též přispět do označené pokladničky v kostele, do pondělí 27.5.  Peníze pak budou pro rodinu předány.

 

Ministrantské setkání sobota  9,15 hod. fara - sportovní s sebou.

Je možno si ještě dnes zakoupit knihy a kancionál.

1. června děkanátní pouť za obnovu rodina duchovní povolání.

 

Tento týden  se budeme modlit za Jakuba Hajdu, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět