Ohlášky ze dne 5.3.2023

06.03.2023 08:43

Dnes je 2. neděle postní

Po. – mše svatá již v 16,00 hod. !!!

V úterý nebude mše svatá

Pá. – hned po mši svaté bude Křížová cesta v 17,45 hod.

Příští neděle je 3. neděle postní 

Odpoledne ve 14,30 bude Křížová cesta -  povedou ji  ministranti

 

Od pondělí večera do středy budu na Velehradě na kněžském setkání.

Setkání pro děti 3. třídy bude na faře jako obvykle ve středu ve 12,30 hod.

 

Tento týden se budeme modlit za Matouše Cvejna, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět