Ohlášky ze dne 5.1.2020

10.01.2020 07:42

Dnes je 2. neděle po Narození Páně

Po. - Slavnost  Zjevení Páně  v 18,00 hod.  Doporučený svátek

- žehnání vody, křídy, kadidla a zlata.  

Út. – Tichá mše svatá v 8,00 hod.

Též ve středu v 17,00 hod. mše svatá

Příští neděle je Svátek Křtu Páně.

V 11,00 mše svatá pro školní mládež.

Intence této mše svaté bude za děti z naší farnosti, které byly pokřtěny v uplynulém roce. S velkou radostí je všechny přivítám s jejich rodiči. 

TERMÍN TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY JE STANOVEN pro naši farnost 11.1.2020. Záměr sbírky: Podpora projektu “Zkvalitnění zázemí terénních služeb Charity Nový Hrozenkov“ a přímá pomoc. Požehnání koledníkům: sobota 11. 1. v 9:00 hod. Jste zváni již na mši svatou v sobotu v 8,00 hod.

Příští neděli setkání seniorů na faře od 14,30 hod.!!!

 

25. 1. se uskuteční Farní ples. Od zítřka 6.1.je možnost zakoupit vstupenky na Obecním úřadě. Prosím celý organizační tým o setkání na faře v pátek 10.1. v 18,00 hod.  Považuji účast za důležitou!!

Zpět