Ohlášky ze dne 4.9.2022

04.09.2022 10:43

Dnes  je 23. neděle v mezidobí

Út. – nebude mše svatá

Ve středu bude v 11,00 hod. pohřeb pana Antonína Kovaříka

Čt. - Svátek Narození Panny Marie

Do naší farnosti přijede P. Jaroslav Stříž. Od 16,30 bude modlitba sv. Růžence  s možností Svátosti smíření. V 17,00 hod. pak bude slavit mši svatou. Po skončení mše svaté bude následovat Mariánské večeřadlo.  Jste všichni srdečně zváni.

Příští neděle je 24. v mezidobí.

V  11,00 hod. poděkujeme Pánu Bohu za úrodu.  Též uvítáme děti i dospělé ve valašském kroji.  

 

Děkanátní adorace za duchovní obnovu bude dnes od 14,30 ve farnosti Halenkov.

 

Připomínám odevzdání přihlášek do náboženství. Výuka začne v pondělí 12. září.

 

Příští neděli  zvu děti s rodiči, prarodiči a všechny farníky na faru k farnímu odpoledni, od 15,00 hod. s opékáním špekáčků, které zajistíme, stejně i občerstvení.  Pokud by někdo chtěl přinést nějakou buchtu či koláč  bude to vítáno.  Jste všichni srdečně zváni. Setkání bude za každého počasí.

Charita pořádá 16. září pouť na Slovensko do Skalního sanktuária Božího milosrdenství na horu Butkov. Více informací na Charitě. 

Na základě rozhodnutí ředitelky Charity Nový Hrozenkov paní Ing. Danuše Martinkové ukončit

po 24 letech činnost na charitě, bylo Arcidiecézní charitou Olomouc vyhlášeno výběrové řízení na tuto pozici. Zájemci se mohou hlásit do 30. září na Arcidiecézní charitě Olomouc. Více informací na webových stránkách charity. 

 

Milé sestry, milí bratři,

jak dobře víte, po odchodu otce arcibiskupa Jana Graubnera na svatovojtěšský stolec do Prahy jsem byl 4. 7. 2022 zvolen sborem poradců (konzultorů)

administrátorem olomoucké arcidiecéze. Tuto roli jsem přijal s vědomím své lidské nedostatečnosti a také proto, že diecéze nemůže zůstat bez dočasného správce.

Nyní před námi stojí společný úkol: modlitbou provázet proces jmenování nového olomouckého arcibiskupa. Proto vás žádám, abyste v osobní modlitbě na tento úmysl pamatovali. Můžete použít modlitbu, jejíž text dostali k dispozici duchovní správci farností.

Těším se na společné prožívání liturgického roku a slavností, které poskytnou příležitost k osobnímu setkání.   Žehná +Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze

Zpět