Ohlášky ze dne 4.8.2019

07.08.2019 08:11

Dnes je 18. neděle v mezidobí

Út. – Svátek  Proměnění Páně – mše svatá nebude

St. – tichá mše svatá v 8,00 hod.

Čt. - Sv. Dominika, kněze  - Za nemocné

Pá. – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

So. – sv. Vavřince, jáhna a mučedníka – pouze svatební mše svaté

Příští neděle je 19. neděle v mezidobí

 

Oznamuji, že v sobotu 10.8.  budou mít ve zdejším kostele sňatek Adam Marteček z Hovězí  a Kateřina Zvonková

z Janové.  Odpoledne MSc. Barbora Martinková a Ing. Pavel Rak ze Zlína.

 

Informace pro ty, kteří se chtějí zapojit do svatoanežského daru  pro Svatého otce u příležitosti 30. výročí svatořečení  Anežky České. Po mši sv. budou vzadu v kostele předávány pamětní medaile s možností vlastního otisku prstu na ruční papír a dobrovolného finančního daru, který obdrží papež František jako dar pro potřeby chudých. Pověření zástupci farnosti Hovězí pro svatoanežský dar jsou Jana Mazáčová a Eliška Valíčková.

Zpět