Ohlášky ze dne 4.7.2021

05.07.2021 14:31

Dnes je 14. neděle v mezidobí

Dnešní sbírka byla na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou. Výtěžek sbírky na tento účel bude předán Charitě Brno, která zajistí, aby se dary dostaly k těm, kteří to potřebují. Arcibiskupství olomoucké také pomůže s opravou střechy na kostele v Moravské Nové Vsi.

Ještě do příští neděle bude možné přispět do označené pokladničky na tento účel. Všem dárcům upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Po. -  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy, patronů Evropy – mše svatá v 8,00 hod.

Út. - sv. Marie Gorettiové, pannny a mučednice

 

Ve středu v 18,00 hod. mší svatou poděkujeme zesnulému panu Ludvíku Kolkovi za krásné návrhy vitrážovým oken, které nám vytvořil.

 

Pá. – V naší farnosti slavíme  Slavnost výročí  posvěcení kostela.

 

Příští neděle je 15. neděle v mezidobí

 

Jsme zváni v neděli ve 14,30 hod.  do Pozděchova na děkanátní adoraci. Plakát je vyvěšen.

 

Kázání pro děti viz. Církev. cz

Zpět