Ohlášky ze dne 4.4.2021

04.04.2021 09:28

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Chci poděkovat za dnešní sbírku na kněžský seminář.  Je možnost přispět do pokladničky do příští neděle. A též za sbírku na Boží hrob v Jeruzalémě. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Chci vyjádřit velké poděkování všem, kteří se zapojili s přípravou na velikonoční svátky:  Zpěvákům, varhaníkům, ministrantům, za kostelnickou službu, výzdobu, úklid... Též velké poděkování za čas, který jste obětavě nabídli při celodenní adoraci. Modlitba pro žehnání pokrmů doma je též na Farních stránkách.

Dnes požehnání Urbi et Orbi na TV NOE ve 12,00 hod.

 

Odpoledne  ve 14,30 bude svátostné požehnání se Svatým přijímáním – mohou využít zvláště ti, kteří se zatím nezúčastnili velikonočních obřadů –

Dnes bude večerní mše svatá v 17,00 hod.

 

 

Pondělí velikonoční -  mše svatá v 8,00 hod. a též v 11,00  – bude běžná sbírka pro farnost

 

Příští neděle je 2. neděle velikonoční - neděle Božího milosrdenstvíBude též večerní mše svatá v 17,00 hod. Je možné se v předsíni kostela zapsat.

 

Večerní mše svaté budou v 18,00 hod.

Pouze v pátek bude v 17,00 hod,. pro děti a rodiče, které se připravují na Svaté přijímání.

Vždy po mši svaté je možné přijmout Svaté přijímání.

 

Přeji vám, vašim drahým, pokojné, požehnané a milostiplné prožití velikonočních svátků a radost ze vzkříšeného Pána.

Zpět