Ohlášky ze dne 4.3.2018

05.03.2018 09:48

Dnes je 3. neděle postní

Minulou neděli byla sbírka na  Haléř svatého Petra. Celkem sbírka činila  18 500,- Kč. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať za váš dar.

Út. Tichá mše svatá již v 7,15 hod.

St. – mše svatá v 8,00 hod.

Pá. – v 8,00 hod. Za + P. Františka Měsíce

So. – Nebude mše svatá

Odpoledne bude Křížová cesta ve 14,30 hod. - povedou ji ženy

Příští neděle bude 4. neděle postní

 

V tomto týdnu jsem od pátku na pouti do Svaté země do 18.3 Zastupovat mě bude děkan P.František Král mobil: 731 402 160

 

 

V sobotu 24.3. bude děkanátní setkání mládeže od 13 let ve Štípě. Prosím zapisujte se na toto setkání.  

 

Tento týden  se budeme modlit za Kateřinu Koňaříkovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět