Ohlášky ze dne 4.2.2024

05.02.2024 07:51

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Po. Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Út. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

So. Památka sv. Scholastiky, panny

 

SETKÁNÍ RODIČŮ PRVOKOMUNIKANTŮ

Dnes v neděli 4. února se uskuteční na faře setkání rodičů prvokomunikantů.

 

VĚŽNÍ HODINY

Před několika týdny se podařilo věžní hodiny zdárně uvést do provozu. Přesto celý mechanický stroj bude vyžadovat údržbu i během roku.

 

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

V sobotu 10. února při Mši svaté v 9.00 hod. se bude udělovat svátost pomazání nemocných.

 

Kdo může tuto svátost přijmout?

Svátost nemocných je určena k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou postiženi nemoci. Mohou ji přijímat lidé vážně nemocní, lidé staršího věku (každý nad 60 let), a také se doporučuje přijímat před závažným lékařským zákrokem (operací). Zpravidla se přijímá jednou za rok nebo při zhoršení zdravotního stavu. Svátost nemocných má věřící přijmout ve stavu milosti posvěcující tzn. má ji předcházet svátost smíření. Církev touto svátostí navazuje na dílo Ježíše Krista, který na nemocné vkládal ruce a uzdravoval je a tuto službu svěřil své církvi.

 

Účinky svátosti nemocných.

  • spojení nemocného s Kristovým utrpením
  • k vlastnímu užitku a prospěchu církve
  • útěcha, pokoj a odvaha, aby se křesťansky snášelo utrpení nemoci a stáří
  • odpuštění hříchů, jestliže je nemocný nemohl obdržet ve svátosti smíření
  • uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse
  • příprava na přechod do věčného života

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 6. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Památka Panny Marie Lurdské

Světový den nemocných

 

Zpět