Ohlášky ze dne 4.10.2020

05.10.2020 12:23

Dnes je 27. neděle v mezidobí

Chci poděkovat za sbírku na Svatou zemi, která činila

17 700,- Kč. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Po. -  votivní mše svatá -  ke sv. Františkovi  z Assisi v 8,00 hod.

Út. – tichá mše svatá v 7,00 hod.

St.- Panny Marie Růžencové

Čt. -  Za nemocné a dar zdraví pro ně

Pá. – mše svatá v 8,00 hod.

So. – mše svatá v 17,00 hod. s nedělní platností

Příští neděle je 28. neděle v mezidobí

Bude též večerní mše svatá v 18,00 hod.

Drakiádu pro radost  plánujeme na příští neděli 11.10. Setkáme se na faře ve 14,15 hod. a ve 14,30 budeme odcházet. Jste všichni, nejen děti,  srdečně zváni.  V případě nepřízně počasí se překládá na příští neděli.

Jsme zváni na modlitby za děkanát do Vsetína od 14,30 hod.  blíže vývěska.

 

Prožíváme mimořádná opatření, která nám zatím dovolují účast věřících do 100 účastníků bohoslužeb + asistence u oltáře.  Abych mohl umožnit  všem zúčastnit se mše svatá, proto bude mše svatá v sobotu  nikoliv ráno, ale v 17,00 hod. s nedělní platností a v neděli bude ještě v 18,00 hod. U bočního vchodu dostanete lístečky s číslem do 100 a ostatní budou účastni hlasového přenosu před kostelem.

Abychom nemuseli stát venku, prosím zvláště ty, kteří chodí na ranní mši svatou, zda by nemohli využít budˇ sobotní nebo večerní mši svatou. Moc by to ulehčilo stávající stav a předešlo se tak zbytečným nedorozuměním.

Dále platí povinné nošení roušek v kostele a dezinfekce při příchodu do kostela. Též od pondělí budou mše svaté beze zpěvu.

Jak se bude dále situace odvíjet bude vždy včas sděleno. Moc vám děkuji za pochopení a vstřícnost.

Zpět