Ohlášky ze dne 31.7.2024

01.08.2022 08:35

Dnes je 18. neděle v mezidobí

Po. - sv. Alfonsa z Liguori, biskupa  a učitele církve

Út. – mše svatá v 17,00 hod. – dnes o Svátku Panny Marie Královny Andělů je možné získat plnomocné odpustky tzv. „PORCIUNKULOVÉ“, za obvyklých podmínek: návštěva farního kostela, modlitba Otče náš, Vyznání víry, svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. otce.

Čt. - Sv. Jana Maria Vianneye, kněze

Adorace rodičů a dětí 17,30  a v 18,00 hod. mše svatá  Za duchovní obnovu našich rodin a nová kněžská a duchovní povolání 

Pá. -  První pátek v měsíci

So - První sobota v měsíci -  Svátek Proměnění Páně

 

Příští neděle je 19. neděle v mezidobí.

 

Oznamuji, že v sobotu 6.8. budou mít církevní sňatek ve zdejším kostele Ing. Petr Zouhar ze Senetářova  a Kateřina Chrástecká, z naší farnosti.

Zpět