Ohlášky ze dne 31.10.2021

01.11.2021 10:05

Dnes je 31. neděle v mezidobí

Po. - Slavnost Všech svatých

Út. - Památka všech věrných zemřelých, též v 8,00 hod.

Čt. – sv. Karla Boromejského, biskupa Adorace rodičů a dětí 17,30  a v 18,00 hod. - Za duchovní obnovu našich rodin a nová kněžská a duchovní povolání 

Ve čtvrtek nebude výuka náboženství.

První pátek v měsíci – celodenní adorace od 8,00 hod.

První sobota v měsíci

Příští neděle je 32. neděle v mezidobí  

Večerní mše svaté v tomto týdnu budou slaveny v 18,00 hod. Středeční v 17,00 hod. 

Chci vroucně poděkovat všem dárcům za sbírku na Misie, která činila 35 735 Kč. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Dnes v  11,00 hod. bude celebrovat novokněz P. Michal Staufčík a po skončení mše svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Prosím přijďme v co největším počtu prožít tuto farní slavnost.  Možnost Svátosti smíření bude po celou dobu mše svaté. Využijte též v týdnu.

 

Apoštolské penitenciárie  v důsledku pandemie mimořádně prodlužuje možnost získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Blíže najdete ve vývěsce, na farních stránkách a též možnost si vzít domů vytištěná pravidla pro získání odpustků – vzadu na stolíku.

Ve vývěsce je zápis o provedení voleb do pastorační rady.  Jsou zde uvedeni kandidáti, které jste si zvolili. Děkuji vám za vaše hlasy a též těm, kteří přijali toto poslání do Pastorační rady a byli jmenováni do Ekonomické rady.  Zvoleným přeji radost z pověření a otevřené srdce Duchu

Zpět