Ohlášky ze dne 31.1.2021

31.01.2021 08:17

Dnes je 4. neděle v mezidobí

Út. – Svátek Uvedení Páně do chrámu – Svátost smíření – dle času přede mší svatou v -  mše svatá v 18,00 hod.

Čt. – 16,30 – Adorace rodičů a dětí, 17,00 hod. mše svatá –

-  Za duchovní obnovu našich rodin a nová kněžská a duchovní povolání

Pá. - sv. Agáty, panny a mučednice – mše svatá v 17,00 hod.

První pátek v měsíci – bude votivní mše svatá k Božskému Srdci Páně  Svátost smíření – dle času přede mší svatou  -  mše svatá v 18,00 hod.

Bude celodenní adorace od 10,00 hod.

So. - sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků - První sobota v měsíci

Příští neděle je 5. neděle v mezidobí – budou dvě mše svaté

V sobotu a neděli na 8,00 hod. se zapište v předsíni kostela – 18 účastníků.

 

Charita Nový Hrozenkov děkuje, že jste ani letos nezapomněli a přispěli na Tříkrálovou sbírku, i když za vámi koledníci nemohli. Děkujeme nejen za dary do pokladniček ale i dary prostřednictvím ONLINE KOLEDY, přes kterou je možné přispívat až do dubna. Děkujeme také všem, kteří nadepisovali na dveře požehnání a jakkoli pomohli.

 

I nadále je možné přispět platbou na účet číslo: 66008822/0800  Variabilní  symbol místní Charity: 77707018, nebo na telefonní číslo: 87 777 je možné přispět jednorázovou DMS ve tvaru:

DMS KOLEDA 30,  DMS KOLEDA 60,  DMS KOLEDA 90

nebo trvalou DMS ve tvaru :

DMS TRV KOLEDA 30,  DMS TRV KOLEDA 60, 

DMS TRV KOLEDA 90

 

Centrum pro rodinu nás zve v rámci Národního týdne manželství od 7. – 14. února na video seminář, který bude k dispozici na stránkách CPR www.vsetin.dcpr.cz

Též jsme zváni na 3. pouť ke kapličce sv. Huberta a sv. Josefa na Senici. Blíže vývěska, Farní stránky, CPR www.vsetin.dcpr.cz

 

Možnost si zakoupit v sakristii trubičky a podpořit stavbu varhan v Jablonném.

 

Možnost zakoupení knihy Zázraky Jana Pavla II.

Též je k dispozici ještě několik kalendářů.

 

Též misijní, kterými dle zvážení můžeme podpořit misijní dílo – složenka v kalendáři.

/ - proto nedávejte za tento kalendář peníze do kostela, ale zašlete na misijní dílo. /

 

Kázání na neděli pro děti od P. Romana Vlka

https://youtu.be/epCmW8Z-DDw

Zpět