Ohlášky ze dne 30.8.2020

30.08.2020 03:55

Dnes je 22. neděle v mezidobí

Po. – ve 14,00 hod. Za + Janu Chrásteckou Večerní mše již nebude

Út.  -  Svátost smíření od 16,30 hod a mše svatá v 17,00 hod.

          /Úmysl mše svaté je přeložen z pondělí 31.8./

St. – v 15,30 Za + Rudolfa Blinku  též večerní mše svatá v 18,00

Čt. - sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele

V 15,00. hod. Za + Jaroslava Doležela

-   adorace rodičů a dětí v 17,30 hod. a v 18,00 hod. mše svatá  Za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání

Pá.  - První pátek v měsíci

So. – sv. Terezie z Kalkaty

První sobota v měsíci – 7,30 – modlitba Svatého růžence a Svátost smíření,  v 8,00 hod. mše svatá.

Příští neděle je 23. neděle v mezidobí jsme zváni na modlitby za děkanát do Nového Hrozenkova od 14,30 hod. blíže vývěska.

Dnes bude ukončena sbírka na Bejrút.

 

Dnes od 14,30 hod. zvu děti s rodiči, prarodiči a všechny farníky na faru k Farnímu odpoledni, který zakončíme s opékáním špekáčků, které jsou zajištěny, stejně i občerstvení. Pokud by někdo chtěl přinést nějakou buchtu či koláč  bude to vítáno.  Jste všichni srdečně zváni.  Setkání bude za každého počasí.

 

Připomínám odevzdání přihlášek do náboženství.

 

Modlitba otců začne opět od čtvrtku 3.9. ve 20,00 hod na faře.

 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří zorganizovali a starali se o naše děti a mládež na Farním, skautském a ministrantském táboře. Velký dík a Pán Bůh zaplať za Vaši obětavost.

 

Oznamuji, že v sobotu 5.9. budou mít ve zdejším kostele církevní sňatek Mgr. Markéta Putalová a Ing. Václav Peredarjuk z Bystřičky. 

Zpět