Ohlášky ze dne 30.4.2023

30.04.2023 20:08

Dnes je 4. neděle velikonoční Den  modliteb za duchovní povolání.

Út. - sv. Atanáše, biskupa a učitele církve – nebude mše svatá

St.  - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Čt. – 17,30 – adorace rodičů a dětí

V 18,00 hod. – mše svatá za duchovní obnovu našich rodin a nová kněžská  a duchovní povolání

Svátost smíření bude pouze přede mší svatou od 17,35 hod.  - v průběhu adorace

 

Pá.  - První pátek v měsíci – sv. smíření od 17,10 hod.

Mše svatá v 18,00 hod.

So. – sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka  -       První sobota v měsíci – svatební mše svatá

Příští neděle je 5. neděle v mezidobí

 

Do soboty 6.5. mě bude zastupovat P. František Král. Číslo telefonu: 731 402 160

 

Chci poděkovat upřímným Pán Bůh zaplať všem, kteří se zúčastnili a zapojili nějakou službou při pouti na Svatý Hostýn. 

 

Upozorňuji, že 14. května, kdy  bude Svaté přijímání dětí naší farnosti budou mše svaté v 8,00 a v 10,00 hod.

 

Tento týden se budeme modlit za Petra Vojtka,

který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět