Ohlášky ze dne 30.10.2022

30.10.2022 10:37

Dnes je 31. neděle v mezidobí

Út. - Slavnost Všech svatých - doporučený svátek – mše svatá v 18,00 hod.  

Pro ty, kteří nemohou přijít na večerní mši svatou  bude v 7,30 Svátost smíření a v 8,00  krátká bohoslužba zakončená v 8,15 Svatým přijímáním.

St. - Vzpomínka všech věrných zemřelých. Mše svatá v 8,00 a v 18,00 hod.  též v 8,00 hod.

Čt. - Adorace rodičů a dětí 17,30  a mše svatá v 18,00 hod. - Za duchovní obnovu našich rodin a nová kněžská a duchovní povolání 

Pá. – sv. Karla Boromejského, biskupa

První pátek v měsíci – celodenní adorace od 8,00 hod.

První sobota v měsíci

Příští neděle je 32. neděle v mezidobí  - bude sbírka na Charitu

Chci vroucně poděkovat všem dárcům za sbírku na Misie, která činila 38 359,-  Kč. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 

*  Příští sobotu bude ministrantské setkání. Sraz v 9,15 na faře sportovní do tělocvičny s sebou.

*  P. Jiří Kučera pořádá pouť do Svaté země. 

*Upozornění na pořad nedělení evangelium dětem.

* V těchto dnech je možné získat Plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci – podmínky získání – vše – vývěska a farní stránky.

 

Je možné si zakoupit knížky a kalendáře. všechny jsou se slevou minimálně 10%. Cena je uvedena již po slevě.

Zpět