Ohlášky ze dne 3.9.2023

04.09.2023 12:46

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Út. Svátek sv. Terezie z Kalkaty

Pá: Svátek Narození Panny Marie

Čt. Adorace rodičů a dětí v 17:15

 

V pátek 8.9.2023 bude setkání farní rady v 19,00 hod. na faře. Jejím programem bude řešení pokračování oprav na faře, opravy a obnovení varhan a pastorační program listopad až prosinec.

 

Přihlášky do náboženství

Kdo se chtějí přihlásit do vyučování náboženství, můžou si vzít přihlášky na oltáři Panny Marie 

 

Ohlášky před církevním sňatkem

 

Dne 9.9.2023 v kostele Maří Magdalény v Hovězí, uzavřou svátost manželství tito snoubenci:

JAKUB VANĚK, bydliště Lidečko

a KRISTÝNA KOŇAŘÍKOVÁ, bydliště Hovězí

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

“To je odkaz Matky Terezy: Kalkata je všude.”

Matka Tereza si byla velmi vědoma své potřeby milosrdenství před Bohem. Byla doma ve své vlastní chudobě. Boží milosrdenství je pro nás všechny především připomínkou toho, že před Bohem stojí každý z nás s potřebou milosrdenství; v ní jsme všichni chudí a stojíme tak jako žebráci v potřebě jeho lásky, jeho odpuštění – jeho milosrdenství. Svým životem ale Matka Tereza také dokázala, že „každá naše temnota může být překonána“.

 

Zpět