Ohlášky ze dne 3.6.2018

08.06.2018 13:34

Dnes je 9.neděle v mezidobí

Út. – sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka – tichá mše svatá již v 7,00 hod.

Čt. – Adorace rodičů a dětí – 17,30 a v 18,00 – Za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání 

Pá. – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – doporučený zasvěcený svátek – mše svatá v 18,00 hod. přede mší svatou  - svátost smíření

So. – Neposkvrněného Srdce Panny Marie - tichá mše svatá již v 7,00 hod.         Volejbal u Jančíků

Příští neděle je 10. neděle v mezidobí  V 11,00 – mše svatá pro školní mládež

Děkuji všem, kteří se zapojili celodenní adorací v  pondělí 28.5.

Ve čtvrtek nebude výuka náboženství

Mše svatá pro mládež 15.6. Vsetín

Od 25.6. se budou zapisovat mše svaté na druhé pololetí 2018

 

Drazí bratři a sestry, z rozhodnutí Svatého otce se už několik let slaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako Den modliteb za posvěcení kněží. S kněžími naší diecéze se budeme spo­lečně modlit za své vlastní posvěcení už 5. června na Svatém Hostýně.

Vás zvu k hojné účasti na mši svaté ve Vaší farnosti 8. června. Všude si přejete mít dobré a svaté kněze. Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to málo. Víme, že v modlit­bě máme mocný nástroj, protože Pán Ježíš nás vyzval: Proste a dostanete. Slíbil, že vy­slyší ty, kteří se modlí společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za po­svěcení kněží.

Zároveň děkuji všem, kteří se za kněze modlí často, i těm, kteří kněžím pomáhají vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti.

Ze srdce Vám žehná arcibiskup Jan

Zpět