Ohlášky ze dne 3.5.2020

03.05.2020 08:23

Dnes je 4. neděle velikonoční  - Den  modliteb za duchovní povolání Odpoledne – májová pobožnost v 18,00 hod.

Út. -  nebude mše svatá

St. – sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka – mše svatá v 18,00 hod.

Čt. – 17,30 adorace rodičů a dětí a v 18,00 mše svatá. Možnost svátosti smíření po mši svaté

Pá. -  mše svatá ráno v 8,30 hod.

So. – v 10,00 hod – v kostele pouze pro rodinu.

Příští neděle je 5. neděle velikonoční

Využijte příležitosti ke Svátosti smíření vždy přede mší svatou – ve čtvrtek po mši svaté

 

Stále platí do 11.5. maximální účast v kostele 15 lidí + asistence. U vchodu jsou lístky s čísly a kdo už lístek nebude mít, nebude moci být účasten mše svaté v kostele. Lístky prosím po mši svaté zanechejte na vašem místě – dle pokynů je nutné to místo desinfikovat.

Vždy mají přednost ti, kteří mají zadanou intenci na ten den. Přesto je možné ti, kteří přijdou navíc, aby zůstali před kostelem, kde je mše svatá přenášena do reproduktoru a potom kněz přinese Svaté přijímání.  Je zde  nutné dodržet předepsané odstupy a použít roušky. Bližší informace - Usnesení vlády je na nástěnce a též na Farních stránkách.

 

V mariánském měsíci květnu nás vybízí papež František k modlitbě sv. růžence. Blíže ve vývěsce a na farních stránkách. 

Májová bude mimo čtvrtku po mši svaté. Místo promluvy budeme číst při májové ze života sv. Jana Sarkandra, k jeho 400 stému výročí umučení.

 

Metodiku pro děti jsem nenašel, tak posílám pouze kartičky a na:  církev.cz – Modlitba v rodině a videokázání pro děti

Tento týden  se budeme modlit za Denisu Kocurkovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět