Ohlášky ze dne 3.4.2022

03.04.2022 11:04

Dnes je 5. neděle postní 

Po. – mše svatá v 18,30, po skončení bude sv. smíření do 19,15 hod.

Út. – tichá mše svatá v 7,30 hod.

Čt. – adorace rodičů  a dětí od 17,30 a v 18,00 mše svatá

Během adorace – možnost svátosti smíření

 

Pá. – pohřeb paní Jany Suré      !!!Večerní mše svatá již nebude!!!

 

So. – Svátost smíření od 14,00 – 16,00 hod. Budou zpovídat

4 zpovědníci.

Připravme se na Velikonoce dobrou Svátostí smíření a využijte tuto možnost v naší farnosti. Též bude dána možnost přede mší svatou,  dle rozpisu. 

 

Příští neděle je Květná neděle. Vstupujeme do Svatého týdne

!!!Ranní mše svatá je dříve - již v 7,30 hod!!!

 

Sbírka na pastoraci mládeže činila 16 808,- Kč všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Odpoledne ve 14,30 je Křížová cesta – povedou ji otcové

 

Mládež vsetínského děkanátu zve všechny mladé z farnosti, pozvali na mládežnickou mši, která se bude konat 29.4.2022 v 18:00h, v Novém Hrozenkově. Po mši sv. plánujeme s mládeží a s dětmi zahrát hru, na motivy filmu V čase. 
 

Charita děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do sbírky potravin a drogerie pro uprchlíky z Ukrajiny. Všem vyslovujeme upřímné Pán Bůh zaplať.

 

Zapisujte se na celodenní  adoraci u Božího hrobu.

 

Od úterý budu v lázních do 3.5. Bude mě po celou dobu zastupovat P. František Král. Mobil: 731 402 160    Kdyby někdo potřeboval odsloužit mši svatou když budu v lázních, tak mi zavolejte a rád Vám ji odsloužím. Mobil: 739 246 029

 

Zítra má výuku náboženství jen 3. třída v 11,20 hod.

 

Biřmovanci mají setkávání v pátek od 19,00 hod. Další instrukce k setkávání jim zašlu e mailem. 

 

Tento týden se budeme modlit za Veroniku Koňaříkovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět