Ohlášky ze dne 3.3.2019

04.03.2019 12:01

Dnes je 8. neděle v mezidobí

Út.- tichá mše svatá v 7,30 hod.

St. – Popeleční středa – den přísného půstu i újmy od jídla svátost smíření 17,40 hod. a  mše svatá v 18,00 hod.

Ve čtvrtek zvu v 17,30 hod na adoraci za obnovu našich rodin a duchovní povolání.   Zvláště ty děti, které se připravují na Svaté přijímání  a jejich rodiče. V 18,00 hod.  mše svatá.

So. - nebude mše svatá

Příští neděle je 1. neděle postní

Chci poděkovat za sbírku na Haléř sv. Petra, která byla minulou neděli. V naší farnosti se vybralo 23 950,- Kč. Všem dárcům upřímný dík a Pán Bůh zaplať za štědrou sbírku. 

V kostele si můžete vyzvednout schránku Postní almužny. Je to možnost, jak se během postní doby můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. Schránka pro Postní almužnu je také vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny.        Kdo má zájem o denní zasílání postních smsek a tak prožít hlubší vztah s Kristem v postní době, nechť napíše svoje telefonní číslo na připravený papír v kostele.  Též je obdobná nabídka – blíže ve vývěsce : www.postnikapky2019.maweb.eu

Svolávám Farní a Ekonomickou radu na úterý na 18,00 hod.

na faru. Prosím o účast. Poznámky prosím vezměte s sebou.

Na stolíku vzadu je dopis pro ty, kteří jsou zapojeni do Modliteb otců. Prosím vezměte si jej domů. 

Jsme zváni v pátek 8.3. k modlitebnímu nočnímu procesí zaměřenému proti ratifikaci Instanbulské úmluvy a za ochranu tradiční rodiny ze Starého Města na Velehrad – program na nástěnce a farních stránkách.

 

Tento týden  se budeme modlit za Stelu Šrámkovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět