Ohlášky ze dne 3.11.2019

04.11.2019 08:02

Dnes je 31. neděle v mezidobí

Út. -  Tichá mše svatá v 8,00 hod.

Čt. - adorace rodičů a dětí v 17,30 a v 18,00 mše svatá za naše rodiny a duchovní povolání

So. - Svátek Posvěcení lateránského baziliky

Dnes odpoledne bude pobožnost za zemřelé ve 14,00 hod.

Příští neděle je 32. neděle v mezidobí 

!!!Večerní mše svaté budou slaveny od pondělí 4.11. o hodinu dříve od 17,00 hod. !!! Na první čtvrtek a pátek v měsíci jsou mše svaté i nadále v 18,00 hod.

 

Setkání seniorů bude příští neděli 10.11. od 14,30 hod. na faře v Hovězí.

 

Charita nás zve 7. listopadu na pouť na mariánské poutní místo Křtiny u Brna. Více informací na Charitě  tel. 605 779 129

 

Příští týden od úterý do čtvrtka budou děti stavět na faře z lego kostek městečko ve tvaru kříže. Je to tzv. legoprojekt zapůjčený s laskavostí od sboru Církve bratrské. Jeho vizí je rozvíjet dětskou tvořivost, ale také předávat dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Je stále ještě několik volných míst, přihlášení možno dle informací ve vývěsce. V pátek od 15:30 jste všichni srdečně zváni na prohlídku výtvorů dětí.

 

Na 25.ledna 2020 se připravuje 1.farní ples. K této události i k její přípravě jsou všichni srdečně zváni. Podpořit zdárný průběh plesu můžete svou modlitbou, darem do tomboly nebo zapojením do organizačního týmu. První schůzka k organizaci plesu se uskuteční v sobotu 9.11.2019 od 17,00 hod.  hodin na faře. Všichni, kdo chtějí přiložit ruku k dílu jsou vítáni. Prosím Farní a Ekonomickou radu, aby přišla již v 16,30 hod. stran přípravy „Živého Betléma“. Považuji účast za důležitou.

POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ KONCERT

Srdečně zveme všechny milovníky hudby na adventní koncert Charity Nový Hrozenkov, který se uskuteční 13. 12. 2019 v 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově.

Hosty budou : Václav Hudeček – housle,  Lukáš Klánský – klavír   a Kateřina Krejčová – housle

V těchto dnech budeme děkovat za 30. výročí kanonizace sv. Anežky České. My se ve farnosti zapojíme modlitbou v závěru mše svaté, kterou máte rozdány na lavici. Prosím rozeberte si tuto modlitbu do každé rodiny, budeme se ji modlit 9 dnů. Zde jsou navíc i litanie k naší národní světici.  Kéž i nadále nad námi bdí a vyprošuje požehnání pro naše rodiny i naši vlast.

Zpět