Ohlášky ze dne 3.10.2021

04.10.2021 08:52

Dnes je 27. neděle v mezidobí

Po. -  sv. Františka  z Assisi Út. – nebude mše svatá

St.- v 15,00 hod Za + Marii Surou též bude večerní mše svatá v 18,00 hod.

Čt. -  Panny Marie Růžencové - Adorace rodičů a dětí v 17,30 hod. a v 18,00 hod. mše svatá  Za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání

Pá. – v 15,30  Za + Annu Molkovu, též bude večerní mše

Příští neděle je 28. neděle v mezidobí

Odpoledne jsme zváni na Drakiádu pro radost.   Setkáme se na faře a ve 14,30 budeme odcházet. Jste všichni, nejen děti,  srdečně zváni. 

V pondělí bude možnost setkání maminek s dětmi předškolního věku od 9,30 – 11,30.

 

Ve čtvrtek zvu na faru na 19,00 hod. rodiče dětí, které se připravují na Svaté přijímání

Dnes jsme zváni na modlitby za děkanát do Valašské Senice od 14,30 hod.  Blíže vývěska.

Ministrantské setkání  v sobotu v 9,15 fara. Sportovní s sebou.

Skupinky Modliteb matek farnosti Hovězí děkují těm, kteří se připojili k modlitebnímu triduu Modliteb matek a s radostí sdělují, že dar milosrdenství ze sobotní modlitby činil 7.850,- Kč a byl odeslán mezinárodnímu hnuti Mery’s Meals, které sytí hladové děti ve světě.

Být katolickým křesťanem znamená být zodpovědným občanem.  Proto Vás chci povzbudit jděme k volbám a volme zodpovědně!

Zpět