Ohlášky ze dne 29.9.2019

02.10.2019 09:26

Dnes je 26. neděle v mezidobí

Po. - sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Út. – sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

St. – Svatých andělů strážných – mše svatá v 18,00 hod.

Čt. - adorace rodičů a dětí v 17,30 a v 18,00 mše svatá za naše rodiny a duchovní povolání

Pá. - sv. Františka z Assisi

První pátek v měsíci

So. – První sobota v měsíci

Příští neděle je 27. neděle v mezidobí

 

Ve středu svolávám Farní a Ekonomickou radu na faru od 19,00 hod. Prosím o účast.

 

Chci vroucně poděkovat společenství Živého růžence, které  pořídilo do kostela nový kobercový běhoun a čistící zóny do hlavního vchodu kostela a před běhoun. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Rád bych všechny povzbudil k této krásné modlitbě v našich rodinách

i v naší osobní modlitbě.

 

Drakiádu pro radost  plánujeme na příští neděli 6.10. Setkáme se na faře ve 14,15 hod. a ve 14,30 budeme odcházet. Jste všichni, nejen děti,  srdečně zváni.  V případě nepřízně počasí se překládá na příští neděli.

 

Oznamuji, že v sobotu 5.10.  budou mít ve zdejším kostele sňatek Ing. Adam Kašpar z naší farnosti a Ing. Kateřina Martincová z farnosti Vsetín

Zpět