Ohlášky ze dne 29.5.2024

29.05.2022 19:32

Dnes je 7. neděle velikonoční   -  májová pobožnost v 18,00

Po. – Mše svatá již v 16,00  hod. 

Út. – Svátek Navštívení Panny Marie -  mše svatá nebude

Čt. – Adorace rodičů a dětí v 17,30 a v 18,00 mše svatá za naše rodiny a duchovní povolání

Pá. -  sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

První pátek v měsíci – celodenní adorace

So. – První sobota v měsíci

Od 20,00 - 21,00 hod. Svatodušní vigilie

Příští neděle je Slavnost seslání Ducha svatého

 

Sbírka 8.5  na křesťanská média která činila 19 608,- Kč a sbírku na pronásledované křesťany z minulé neděle která činila 25 870,- Kč. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Charita pořádá poutní výlet na Svatý Hostýn, a to v pátek 10. června. Více informací ve vývěskách.

 

Centrum pro rodinu , mládež a děkanát Vsetín vás srdečně zvou na Den pro rodinu do Vsetína v sobotu 11.6. Setkání začíná slavením mše svaté ve 14,00 hod a pak následný program.

 

V neděli  12.6. o slavnosti Nejsvětější Trojice bude tradiční pouť v Uherské začínat ve 14,30 růžencem a následně v 15,00 hod. bude mše svatá. Chci poprosit ochotné ženy které by napekly drobné sladké a slané dobroty k této příležitosti. Hlaste se u paní Jany Mazáčové. Frgály budou zajištěny.

 

Tradiční vaječina příští neděli nebude. Počítáme s Farním dnem 26. června. Na všechny nabízené akce jste srdečně zváni.

 

V úterý a ve středu zpovídám na Svatém Hostýně. Bude-li nutné tak mě kontaktujte  na číslo: 739 246 029

Zpět