Ohlášky ze dne 29.3.2022

29.03.2022 07:55

           Změny z důvodu nemoci P. Vlastimila

Dnes  je 4. neděle postní – dnešní sbírka byla na pastoraci mládeže. Všem dárcům upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Čt. – Adorace a souběžně Svátost smíření od 17,15 do 17,55 hod. Následně mše svatá v 18,00 hod.

Po mši svaté se již nezpovídá!!!

 

První pátek v měsíci – adorace není !!!

V 15,00 – pohřeb pana Jana Filgase

Svátost smíření z důvodu dalšího nemocného kněze nebude!!!

 

So. - 13,00 – pohřeb pana Bohumila Zhofa

Příští neděle je 5. neděle postní

Ve 14,30 – Křížová cesta – modlitební společenství

Charita Nový Hrozenkov pořádá ve dnech 31. března a 1. dubna 2022 sbírku trvanlivých potravin a drogistického zboží pro uprchlíky z válkou zmítané Ukrajiny, kteří nacházejí pomoc v našem regionu. Sbírka bude probíhat v prodejnách potravin a drogerie od Hovězí po Velké Karlovice. 

Charita Vás také zve na pouť na sv. Hostýn, a to v pátek 8. dubna 2022. Více informací na plakátku.

Chci poděkovat všem, kteří se zapojily adorací ze středy na čtvrtek Za mír ve světě. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať za vaši velkorysost.

Vaše nemocné navštívím po osobní domluvě.

 

Vřele doporučuji  Lidové misie ve Vsetíně, které budou do neděle večera 3.4. Program je vytištěný v kostele.

Pamatujte na „kočičky“ na Květnou neděli!!

Tento týden se budeme modlit za Soniu Tkadlecovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět