Ohlášky ze dne 29.12.2019

02.01.2020 11:00

Dnes je Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa

Út. sv. Silvestra – děkovná mše svatá v 16,00 hod.

Ve 23,30 bude adorace,  zakončená požehnáním ve 24,00 hod.

 

St. - Slavnost Matky Boží Panny Marie – Závazný zasvěcený svátek – mše svatá v 8,00 a 11,00 hod.

Čt. - sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve - adorace rodičů a dětí v 17,30 hod. a v 18,00 hod.

Za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání

Pá. – První pátek v měsíci

Chci poděkovat upřímným Pán Bůh zaplať těm, kteří  přispěli dětem v Jižním Súdánu Jedním dárkem navíc“. Celkový dar farnosti Hovězí byl 29 853 ,- Kč. Dar byl již odeslán.

 

V úterý  1.1. vás zvu na pouť na sv. Hostýn. Pojede se auty. Odjezd ve 14,00 hod. od fary. Auta necháme zaparkované  pod Sv. Hostýnem a půjdeme pěšky tam i nazpět.  Baterky a malé občerstvení je vhodné mít s sebou.

 

Velké poděkování všem, kteří jste měli podíl na přípravě a vystoupení  Živého  Betléma. Též všem kteří jste přišli.

 

Děkuji též všem, kteří jste přišli na mši svatou poděkovat s našim rodákem P. Jiřím Putalou za 50 let života a za dar pro jubilanta od společenství Živého růžence a Mariánského večeřadla.

 

Do nového roku vám přeji otevřené srdce pro Boží milost, ať Pán chrání vaše kroky i rodiny a to vše na mocnou přímluvy Matky Boží Panny Marie.

Zpět