Ohlášky ze dne 29.10.2023

29.10.2023 09:05

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

St. Slavnost VŠECH SVATÝCH

Čt. Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ,

      budou slouženy dvě Mše svaté: v 8.00 hod. a v 18.00 hod.

Pá. První pátek v měsíci. Zapisujte se prosím na celodenní       adoraci od 8.00 do 18.00 hod.

So: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

      a zároveň první sobota v měsíci.

 

Získání plnomocných odpustků

Ve dnech od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva hřbitova a kostela spojená s modlitbou Páně a Vyznáním víry.

 

Sbírka na Misie

Chci vroucně poděkovat všem dárcům za sbírku na Misie, která činila 33.760, - Kč. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Pouť na sv. Hostýn

Mladí z farnosti srdečně zvou na pěší dušičkovou pouť, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu. Sraz je v 5.00 hod. na autobusové zastávce na Hovězí. Autobusem se dojede na Hostýn a po Mši svaté, která začíná v 7.15 hod. se odchází pěšky směr Troják – Vsetín. Informace jsou na vývěsce.

 

Sbírka na Charitu

Příští neděli 5. listopadu se bude konat sbírka na podporu charitního díla v naší olomoucké arcidiecézi. Více informací ve vývěskách.

 

Dušičková pobožnost

V neděli 5. listopadu ve 14.00 hod. bude dušičková pobožnost s průvodem na hřbitov. Všichni jsou srdečně zváni.

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Zpět