Ohlášky ze dne 28.7.2019

29.07.2019 10:19

Dnes je 17. neděle v mezidobí

Út. . -  mše svatá nebude

St. - sv. Ignáce z Loyoly, kněze – tichá mše svatá v 8,00 hod.

Čt. -  sv. Alfonsa z Liguori, biskupa  a učitele církve

V 17,30 – Adorace rodičů a dětí a v 18,00 hod. mše svatá

Za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání 

Pá. -  První pátek v měsíci

So. -  První sobota v měsíci

7,30 Svátost smíření a modlitba sv. Růžence, zakončení v 8,00 hod. Svatým přijímáním

Příští neděle je 18. neděle v mezidobí

 

Informace pro ty, kteří se chtějí zapojit do svatoanežského daru  pro Svatého otce u příležitosti 30. výročí svatořečení  Anežky České. Příští neděli 4. srpna budou po ranní a hrubé mši sv. vzadu v kostele  předávány pamětní medaile s možností vlastního otisku prstu na ruční papír a dobrovolného finančního daru, který obdrží papež František jako dar pro potřeby chudých. Pověření zástupci farnosti Hovězí pro svatoanežský dar jsou Jana Mazáčová a Eliška Valíčková. 

 

 

Oznamuji, že v sobotu 3.8.  budou mít ve zdejším kostele sňatek

Ing. Marek Koňařík a Alena Daňková, oba z Hovězí.

Zpět