Ohlášky ze dne 28.6.2020

30.06.2020 09:11

Dnes je 13. neděle v mezidobí

Po. - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů  – doporučený svátek

Út. – Svátek Posvěcení olomoucké katedrály -

St. – Tichá mše svatá  v 8,00 hod.

Čt. – Adorace rodičů a dětí 17,30  a v 18,00 hod. Za duchovní obnovu našich rodin a nová kněžská a duchoví povolání  

Pá. -  První pátek v měsíci – Celodenní adorace od 9,00 hod. Svátek sv. Tomáše, apoštola svátost smíření od 17,10 hod.

So. - První sobota v měsíci – nebude mše svatá

Příští neděle je Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy, patronů Evropy

 

Dnes odpoledne jste všichni srdečně zváni k farnímu odpoledni od 14,30 na faru, kde bude opožděná  „svatodušní vaječina“ a pro děti budou připraveny špekáčky. Vstup 3 vejce /není podmínkou/ a budu vděčný, když přinesete nějakou buchtu či koláč. Jinak bude vše zajištěno.

 

Charita Vás zve na poutní výlet na Turzovku v pátek 10. července 2020. Autobus bude odjíždět v 7.00 a bude zastavovat na zastávkách směrem na Velké Karlovice. Přihlašovat se můžete na tel: 734 875 592 nebo na Charitě.

 

Od 4.7. navrací zpět úklid kostela podle rozvrhu umístěný na nástěnce ve vchodu kostela a webových stránkách farnosti.

 

Chci poděkovat těm, kteří se podíleli na včerejší slavnosti, kdy 17 dětí přistoupilo v naší farnosti ke svatému přijímání. Za výzdobu, úklid, chrámovému sboru, varhaníkovi, muzikantům, ministrantům, za kostelnickou službu, fotografovi a ostatním… 

Též bych chtěl povzbudit děti, aby zvláště v tomto týdnu využili možnost častěji se setkat s Ježíšem ve Svatém přijímání. 

Zpět