Ohlášky ze dne 28.4.2019

29.04.2019 09:37

Dnes je 2. neděle velikonoční  - neděle Božího milosrdenství

 

Chci poděkovat všem, kteří přispěli svým darem na kněžský seminář celkovou částkou  28 806,- Kč.,  na Boží hrob v Jeruzalémě 6 217,- Kč,  na Postní almužna 5 894,- Kč. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Po. - sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Út. - tichá mše svatá v 7,30 hod.

St. - Májová pobožnost v 18,00.hod.,

Čt. - sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Pá.  - První pátek v měsíci sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

So. – První sobota v měsíci - mše svatá Za hasiče v 17,00 hod.

Příští neděle je 3. neděle velikonoční.

 

Ve čtvrtek zvu všechny v 17,30 hod na adoraci za obnovu našich rodin a duchovní povolání  Zvláště ty děti, které se připravují na Svaté přijímání  a jejich rodiče. V 18,00 hod.  mše svatá.

 

Charita Vás srdečně zve na koncert ke Dni matek. V neděli 12. května v 16:00 v Lidovém domě v Novém Hrozenkově vystoupí Jiří Helán z Moravanky. A 16. května se mohou i méně pohybliví senioři zúčastnit už tradiční poutě na Sv. Hostýn. Podrobnosti na plakátku.

- prvomájová pouť rodin na Svatém Hostýně. Srdečně jsou zvány  i děti s rodiči které půjdou k prvnímu Svatému přijímání – blíže plakát

- neděle 5.5. 14,30 setkání seniorů – fara

- poděkování všem, kteří se zúčastnili setkání na Ivančině

- poděkování všem, kteří se v Praze zapojily do pochodu pro rodinu

- FEB – pátek v 19,00 hod.  

Tento týden  se budeme modlit za Valérii Kocourkovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

 

Zpět