Ohlášky ze dne 28.3.2021

28.03.2021 08:02

Dnes je Květná neděle  - Vstoupili jsme do Svatého týdne

Děkuji za přinesené pokladničky Postního daru na Charitu.

Odpoledne ve 14,30 hod. bude - Křížová cesta, kterou povede mládež.  

Dnes Svátost smíření od 15,15 do 16,30 hod.

Příležitost ke svátosti smíření od 18,00 do 19,00 bude ještě v pondělí a úterý.  

 

Jste srdečně zváni spolu s dětmi, vnoučaty na svaté třídenní.

 

Zelený čtvrtek – 18,00 hod.

 

Velký pátek – 15,00 – Velkopáteční obřady- půst od masa i újmy od jídla. 

Na Velký pátek začíná Novéna k Božímu milosrdenství. Prosím o zapojení se do této novény – texty modliteb jsou vzadu v kostele pro vás připravené.

 

Děkuji všem, kteří se závazně zapsali celodenní adoraci. Je možné přispět do pokladničky u Božího hrobu na Svatou zemi.  

 

Bílá sobota - 20,15 hod

 

Příští neděle  - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - bude sbírka na kněžský seminář. Po mši svaté žehnání přinesených pokrmů.

 

Chci vroucně poděkovat místní Síti Hovnet za výrazný sponzorský dar instalace kamery a přenosu mší svatých.  Zvláště pak Ing. Marcelu Koňaříkovi a Petru Mikešovi za instalaci v kostele a těm, kteří jim pomáhali.

 

      Vy, kteří se nemůžete zúčastnit bohoslužeb v kostele, můžete sledovat bohoslužby vedené biskupem v katedrále, a tak se posílí jednota diecéze.

          Bohoslužby Svatého týdne bude v olomoucké katedrále sv. Václava   celebrovat arcibiskup Jan Graubner. Všechny bohoslužby lze sledovat   online na YouTube, kanál „Katedrála sv. Václava Olomouc“

Zpět