Ohlášky ze dne 28.11.2021

28.11.2021 18:41

Dnes je 1. neděle adventní

Út. – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Rorátní mše svatá v 6,15

St. – ve 14,30 pohřeb Oldřicha Kovaříka

Čt. – Vždy o prvním čtvrtku v měsíci je Adorace dětí  rodičů v 17,30 hod.  a v 18,00 mše svatá za duchovní obnovu rodin.

Jsou zvány všechny děti i ty, které nezpívají v Malé schole k nácviku písní, které budou při adoraci.   Tato zkouška je vždy v 17,00 hod. v místnosti nad  sakristií. 

Prosím přicházejte s dětmi v co největším počtu modlit se za rodiny. Zvláště chci oslovit děti s rodiči, které se připravují na Svaté přijímání a je to v rámci této přípravy. 

Pá. – sv. Františka Xaverského, kněze

První pátek v měsíci  Celodenní adorace od 8,00 hod.

So. -  První sobota v měsíci - Rorátní mše svatá v 6,15 hod.

Příští neděle je 2. neděle adventní 

 

Farnost Dolní Němčí nabízí velmi zdařilou aplikaci k prožívání adventní doby.  Roráty budou každý den k dispozici na webu: www.roraty.online  A také jsou k dispozici jako mobilní aplikace Android na Google Play.

 

I v tomto roce bude možné přispět do označené pokladničky Jedním dárkem navíc dětem v Papui Nové Guinei

Všechny vás srdečně zvu na Roráty, které budou vždy v úterý a v sobotu v 6,15. Z pandemických důvodů nebude snídaně na faře. Přibalte dětem v úterý větší svačinu do školy..

Příští neděli v 11,00 hod. nás doprovodí Malá schola. Zvláště zvu děti, aby přišly na tuto mši svatou.  

Zpět